Huzurevi

Yaşlı nüfus oranının her geçen gün arttığı Türkiye'de hasta bakımında olduğu gibi yaşlılara yönelik bakım hizmetlerinin önemide giderek artmaktadır. 

Birlikte yaşamada çıkan problemler ve modern hayatın doğal sonucu olarak yaşlılık probleminin de çözümünde huzurevi bünyesinde profesyonel yardım gerektiği açıktır. Bu anlamda huzurevleri kentsel hayatın bir gereği olarak kendisini ortaya çıkarmıştır.

Modern toplumun yarattığı farklılaşma süreci içinde ortaya çıkan huzurevleri, ailenin çekirdek aileye dönüşmesi ve ayrıca yaşlı bakımının profesyonel hizmet gerektirmesi, ailenin çalışma hayatı sebebiyle bu hizmeti verememesi sonucunda ortaya çıkmıştır.

Bunun yanında kendi sorumluluğunu taşıması beklenen yaşlı, kimseye yük olmak istememesinden dolayı bir huzurevinden yardım talep edecek ve bu ihtiyaç da huzurevlerinde profesyoneller tarafından karşılanacaktır.

Tek başına yaşamını sürdürmedeki güçlük ve gelecek kaygısı, yaşlıların huzurevinde yaşamayı tercih etmelerindeki en önemli nedenler arasında yer almaktadır. 

Çamlıca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi olarak yaşlılarımızın bu kaygılarını en aza indirmek, onlara aile sıcaklığında işin uzmanı profesyonel ekibimizle tüm ihtiyaçlarını karşılamak birincil hedefimizdir.